Producenci

List of all manufacturers


Produkty Mix

Produkt jest związek z 3 różnych androgenów. Androgeny są odpowiedzialne za prawidłowy wzrost i rozwój męskich narządów płciowych. Leki w tej klasie powodować zatrzymywania azotu, sodu, potasu i fosforu, a także obniżenie wydalanie wapnia z moczem. Androgeny odnotowano zwiększenie anabolizmu białek i zmniejszenie katabolizmu białek. Bilans azotu poprawić jedynie, gdy jest wystarczające spożywanie białka i kalorii.