Tillverkare

List of all manufacturers


Cialis Oral Jelly Lilly 1 sachet [20mg/sachet]

Cialis Oral Jelly Lilly 1 sachet [20mg/sachet]

5,00 €

20% 4,00 €

Tillgänglighet: Stock

Buy Cialis Oral Jelly Lilly (tadalafil, cialis)

INDIKATIONER

Cialis är indicerat för behandling av erektil dysfunktion. Cialis är en fosfodiesteras typ 5 (PDE5-hämmare). Det fungerar genom att hjälpa till att öka blodflödet i penis vid sexuell stimulering. Detta hjälper dig att uppnå och behålla en erektion.

 

INSTRUKTIONER

Använd Cialis enligt anvisningar från din läkare.

Ta Cialis genom munnen med eller utan mat.
För användning som behövs: Ta Cialis minst 30 minuter före sexuell aktivitet, enligt anvisningar från din läkare. Cialis kan arbeta i upp till 36 timmar efter att du tagit den.

För daglig användning: Ta Cialis regelbundet vid ungefär samma tidpunkt varje dag.

Kontrollera med din läkare innan du äter grapefrukt eller dricka grapefruktjuice medan du tar Cialis.

För användning som behövs: Om du missar en dos av Cialis och du fortfarande har för avsikt att ägna sig åt sexuell aktivitet, ta den så snart du kommer ihåg. Fortsätt att ta det som regisserades av din läkare.

För dagligt bruk: Om du missar en dos av Cialis, ta den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen.

Ta inte 2 doser samtidigt.

 

DOSERING

för användning som behövs
Den rekommenderade startdosen av Cialis för användning som behövs i de flesta patienter är 10 mg, att tas före förväntad sexuell aktivitet.

Dosen kan ökas till 20 mg eller minskas till 5 mg, baserat på individuell effekt och tolerabilitet. Den högsta rekommenderade doseringen frekvens är en gång per dag i de flesta patienter.

Cialis för användning som behövs visade sig förbättra erektil funktion jämfört med placebo upp till 36 timmar efter dosering. Därför, när rådgivning patienter på optimal användning av

Cialis, bör detta beaktas.

 

För en gångs Daglig användning

Den rekommenderade startdosen av Cialis en gång dagligen använder är 2,5 mg som tas vid ungefär samma tid varje dag, utan hänsyn till tidpunkten för sexuell aktivitet.

Den Cialis dos för en gång dagligen användning kan ökas till 5 mg, baserat på individuell effekt och tolerabilitet.

Fråga din vårdgivare några frågor du kan ha om hur du använder Cialis.

 

LAGRING

Förvara Cialis på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring vid temperaturer mellan 59 och 86 grader F (15 och 30 grader C) är tillåten. Förvaras åtskilt från värme, fukt och ljus. Förvara inte i badrummet. Håll Cialis oåtkomligt för barn och avskilt från husdjur.

 

MER INFO:

Aktiv ingrediens: Tadalafil